Psihologie | Noblesse Medical Clinique
Title Image

Psihologie

Noblesse Medical Clinique – Psihologie

Psihologia muncii si organizationala
Psihologia Muncii se refera la activitatea de munca a oamenilor, adica la modul in care oamenii fac fata sarcinilor care le revin in contexte ocupationale. Subiecte importante din acest punct de vedere sunt legate de concepte precum: aptitudini, competenta, analiza muncii, analiza posturilor, recrutare si selectie de personal, evaluarea performantelor profesionale, managementul performantei, stres ocupational etc.
In activitatea psihologilor specializati in psihologia muncii si organizationala apare uneori necesitatea de a evalua din punct de vedere psihologic si comportamental indivizii. Evaluarea psihologica se refera la diagnoza diferentelor individuale la nivel de constructe psihice (aptitudini, personalitate, interese etc.) sau comportament.
In conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, H.G. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor), in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii.
Serviciile de psihologia muncii completeaza investigatiile medicale solicitate de medicul de medicina muncii pentru intocmirea fisei de aptitudini a angajatului

PSIHOLOGIA MUNCII
 evaluarea psihologica in vederea angajarii, periodic sau la solicitare;
 consiliere in vederea orientarii in cariera, reconversiei si integrarii socio-profesionale;
 evaluarea individuala a performantei, erorilor, stresului sau a sigurantei;
 testarea personalitatii, aptitudinilor, competentei sau motivatiei;
 evaluarea criteriilor de eficienta (managementul stresului);
 evaluarea nevoilor privind imbunatatirile necesare la locul de munca;
 analiza psihologica a muncii;
 evaluarea personalului care lucreaza in conditii de stres neuropsihic;
 evaluarea performantelor profesionale.

1. Evaluarea psihologica la angajare se face pentru a se putea concluziona daca viitorul angajat are abilitatile si aptitudinile necesare pentru a indeplini cu succes cerintele locului de munca specificate in fisa postului.
Pentru anumite meserii si profesii, evaluarea psihologica la angajare este obligatorie in urmatoarele cazuri:
– substante toxice / chimice periculoase;
– risc biologic;
– radiatii ionizante;
– munca la inaltime;
– munca in retele de foarte inalta, inalta si joasa tensiune, aflate sau nu sub tensiune;
– personal sanitar elementar / personalul de ingrijire / personalul care ingrijeste persoana cu handicap / asistent maternal;
– personal didactic din institutii de invatamant;
– personal cu functie de decizie;
– personal care conduce masina institutiei (categ. B);
– personal care lucreaza in conditii de izolare;
– personal care lucreaza in tura de noapte;
– agent paza neinarmat;
– personal care lucreaza in categorie de salvator (pompier salvator intrauzinal, salvamontist etc.)

2. Evaluarea psihologica periodica
3. Evaluarea psihologica la schimbarea functiei
4. Evaluarea psihologica pentru promovare profesionala
5. Evaluarea psihologica la reluarea activitatii.

Psihologia clinica
Presupune ca prim palier evaluarea mecanismelor si functiilor psihice, cu scopul identificarii unor conditii patologice responsabile pentru tulburarile cognitive, afective, de comportament sau dizarmonii de personalitate. Urmatoarea etapa vizeaza interventia psihologica de specialitate, consilierea si terapia suportiva, in sensul dezvoltarii si optimizarii personale, autocunoastere, consiliere specifica obiectivelor medicale.

Consiliere psihologica si psihoterapie specifica obiectivelor medicale particulare
– sunt investigate aspecte legate de sanatatea clinica sau psihosomatica, urmarindu-se atat optimizarea starii psihice a persoanelor sanatoase, cat si preventia tulburarilor psihice, psihologul clinician indeplinind urmatoarele functii:
– psihodiagnostic si evaluare psihologica clinica a persoanei adulte sanatoase sau care solicita incadrarea in grad de handicap si/sau orientarea profesionala, evaluare cognitiva (stabilirea coeficientului de inteligenta IQ/coeficientului MMSE)
– stabilirea gradului de discernamant;
Evaluarile psihologice clinice se finalizeaza cu eliberarea unui aviz psihologic care sa ateste starea de sanatate psihica, aptitudinea sau/si, dupa caz, cu un Raport de Psihodiagnostic si Evaluare Clinica.

Evaluare psihologie clinica:
 Evaluare scala GAFS + nivel IQ
 Examen psihologic MMSE+GAFS
 Evaluare MMSE
 Examen psihologic scor ADL , IADL
 Aviz psihologic de evaluare si psihodiagnostic clinic (apt/inapt)
 Aviz psihologic adoptie
 Aviz psihologic luare in plasament
 Fisa psihologica evaluare copii si adolescenti cu dizabilitati
 Raport evaluare Comisia de Expertiza a Persoanelor cu Handicap

Testare psihologica securitatea nationala:
 Aviz psihologic atestare agent paza
 Aviz psihologic angajare agent paza, jandarm, politist fara arma
 Aviz psihologic administrator societate paza

Testare psihologia transporturilor:
 Aviz psihologic permis de conducere auto categoria B