Politica de confidentialitate

Noblesse Medical Clinique - Politica de confidentialitate

 

 NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI SPECIAL

 

 1. De ce avem nevoie de datele tale?

Pentru identificare și pentru a-ți putea oferi serviciile medicale de care ai nevoie. Prelucrarea datelor tale se face în conformitate cu prevederile legale specifice din domeniul sănătăţii

 1. Ce date prelucrăm?

 • Date de identificare: nume, prenume, CNP, serie si numar de act de identitate, localitate de domiciliu – obtinute din actul tău de identitate;

 • Date de contact: telefon, e-mail;

 • Date sensibile: date privind sănătatea;

 • Detalii de plată: date financiar-bancare, contul bancar, adresa de facturare;

 • Imaginea

 1. Scopul și temeiurile legale de prelucrare:

Datele tale sunt prelucrate pentru realizarea obiectului contractului de prestări servicii medicale sau pentru prestarea efectivă a serviciilor medicale, în scopul îndeplinirii unor obligații legale ale Operatorului, în vederea stabilirii diagnosticelor medicale, în scopuri de medicina preventivă sau a muncii, de administrare de îngrijiri și tratamente medicale, pentru gestionarea serviciilor de sanatate, în interesul legitim al companiei în cazuri documentate.

 1. Perioada de stocare

Datele tale vor fi prelucrate pe durata prestării serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale in domeniul sănătăţii, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului.

 1. Cine mai poate avea acces la datele tale:

 • CENTRUL MEDICAL POLIMED S.R.L.

 • Autoritățile competente din domeniul sănătăţii;

 • Organe competente;

 • Furnizorii noștri de servicii medicale, cu care ne aflam în relații contractuale, pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate și de laborator;

 • Prestatori de servicii de marketing și alte servicii similare, în cazul în care avem consimțământul tău pentru activitati de marketing, feed-back, profilare.

 1. Drepturile tale:

 • Dreptul de acces vă permite să obțineți din partea noastra o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date prelucrăm;

 • Dreptul la rectificarea datelor presupune ca aveti dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate din partea noastră;

 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor va fi aplicabil în anumite circumstanțe, precum ar fi : (i) când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele d-voastra au fost prelucrate ilegal;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum: (i) atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele d-voastră au fost prelucrate ilegal, iar d-voastră vă opuneti ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor;

 • Dreptul la opoziție presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum :(i) atunci cand prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

 • Dreptul la portabilitatea datelor presupune că aveți dreptul de a primi datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, în cazul in care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract și numai dacă aceasta a fost realizată prin mijloace automate;

 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creare de profiluri, presupune faptul ca aveți dreptul de a refuza aceste prelucrări care pot produce efecte juridice asupra dvs sau vă pot afecta în mod similar într-o măsura semnificativă;

 • Dreptul de retragere a consimțământului: Consimțământul poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 1. Cum iți poti exercita drepturile: solicitările pot fi transmise prin completarea unui formular în oricare din recepțiile noastre, catre adresa de e-mail office@noblessemedical.ro sau prin posta la adresa Sos. Chitilei, Nr. 16, scara A, parter, Ap. 51, sector 1, Bucuresti

 2. În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul primit din partea noastra, aveti dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Cere oferta de pret