Termeni si conditii de utilizare a site-ului | Noblesse Medical Clinique
Title Image

Termeni si conditii de utilizare a site-ului

Termeni si conditii de utilizare a site-ului

 

 • Informatii despre site 

Acest site este administrat de Noblesse Medical Clinique SRL, fiind proprietatea sa. Pentru a putea  pastra corectitudinea si validitatea informatiilor, Noblesse Medical Clinique SRL isi rezerva dreptul de  a schimba, corecta, modifica, adauga si/sau sterge partial sau total Termenii si Conditiile de Utilizare  a Site-ului, fara o notificare prealabila. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune. 

Titularii detin toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazelor de date)  privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in  acest site, in lipsa de stipulati econtrara. Drepturile Titularilor sunt protejate de legislatia romana in  vigoare. 

 • Drepturi de autor 

Continutul site-ului www.noblessemedical.ro, respectiv date, imagini, texte, grafica, simboluri,  clipuri audio/video, elemente de web-design, scripturi sau programe, reprezinta proprietatea  Noblesse Medical Clinique SRL, fiind protejate de legea privind protectia drepturilor de autor. 

 • Conditii de utilizare. Garantii si limitari 

Prezentul site, impreuna cu ansamblul informatiilor continute, este furnizat ca atare, in masura  disponibilitatii, fara existenta unei declaratii de garantie sau aprobare, explicita sau implicita. 

Noblesse Medical Clinique SRL nu garanteaza ca website-ul, serverele pe care acesta este gazduit sau  e-mail-urile trimise de reprezentantii sai, nu contin virusi sau alte componente informatice cu  caracter potential daunator. 

Utilizatorul foloseste site-ul pe propria sa raspundere, Noblesse Medical Clinique SRL fiind exonerat  de eventuale daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-ului respectiv de  informatiile utilizate de pe site. 

Nu garantam ca utilizarea acestui site va fi neintrerupta sau fara erori. Prin derogare de la orice  prevedere a acestor termeni si conditii, in masura maxima admisa de lege, nu vom fi responsabili  pentru functionarea sau disponibilitatea site-ului, indiferent de motivele sau factorii care au condus  la intreruperea sa. 

Noblesse Medical Clinique SRL nu se face raspunzator de eventualele erori sau omisiuni ce pot  interveni in redactarea sau prezentarea materialelor sau a informatiilor de pe site. Nu acordam  niciun fel de garantie referitoare la continutul si utilizarea acestui site. Informatiile publicate  corespund dovezilor medicale sau realitatii de la momentul publicarii lor pe site sau al al actualizarii  paginilor ce compun site-ul. Serviciile si produsele prezentate pe site pot suferi ajustari de pret.  Pentru a primi o oferta clara, va rugam sa contactati unul dintre reprezentantii Noblesse Medical  Clinique SRL sau sa trimiteti un email la adresa office@noblessemedical.ro.

Noblesse Medical Clinique SRL isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment datele de pe site, in  functie de informatiile medicale nou aparute sau de schimbarile ce au loc cu privire la  serviciul/serviciile oferite. 

Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora,  respectiv utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea si/sau copierea  de informatii cu scopul de a le comercializa ori alte asemenea actiuni vor fi pedepsite conform legii. 

 • Date personale si confidentialitate 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor  cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si cele ale  Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in  sectorul comunicatiilor electronice, Noblesse Medical Clinique SRL are obligatia de a administra in  conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati  referitoare la dumneavoastra, la un membru al familiei dumneavoastra ori ale unei alte persoane pe  care o reprezintati. 

Scopul colectarii datelor este de a asigura utilizatorilor Noblesse Medical Clinique SRL informatii si  servicii de calitate, proprii sau ale partenerilor implicati in serviciile Noblesse Medical Clinique SRL  si/sau de a finaliza achizitionarea unor servicii prin intermediul website-ului. 

Totalitatea datelor colectate in urma inregistrarii pe site-ul www.noblessemedical.ro a utilizatorilor  sunt procesate si prelucrate potrivit reglementarilor legale existente pe teritoriul Romaniei Noblesse  Medical Clinique SRL se obliga sa nu transmita/publice nicio informatie dintre cele pe care ni le-ati  furnizat; sunt considerate exceptii conform legislatiei in vigoare, situatiile in care pentru sanatatea  pacientului va trebui sa transmita datele acestuia catre colaboratorii sai. 

 • Securitate 

Ca parte a administrării site-ului nostru, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un  nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate prin prelucrare, în special din cauza utilizării  incorecte sau a distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii, achiziționarea sau accesul, manipularea  intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. 

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-un interval rezonabil de timp după  descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un funcționar competent determină  că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest  caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Vom răspunde cu  promptitudine la solicitările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

 • Posibilitate de modificare 

Această politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu 01 iulie 2022. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată. 

Când vom face acest lucru, vom posta aceste modificări pe site-ul nostru, astfel încât să aveți  întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum și în ce circumstanțe le  utilizăm și dacă este cazul, le dezvăluim. Orice astfel de modificare, materială sau de altă natură, va  intra în vigoare de la publicarea noii versiuni pe site-ul nostru. 

 • Tarife si servicii 

Lista actualizata a tipurilor de servicii si tarifelor disponibile se regasesc in sectiunea dedicata  „tarife”: https://www.noblessemedical.ro/tarife/ 

 • Politica de confidentialitate 

Va rugam sa accesati si sa cititi sectiunea “ Prelucrarea datelor cu caracter personal” a caror clauze  reglementeaza vizitarea site-ului www.noblessemedical.ro, precum si furnizarea si protejarea  datelor cu caracter personal. 

 • Notificari 

Orice notificare este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin email la adresa  office@noblessemedical.ro. Daca notificarea se trimite prin email, ea se considera primita in prima zi  lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale nu se iau in considerare daca nu  sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

 • Forta majora 

Niciuna dintre parti nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod  necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract,  daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta  majora, asa cum este definita de lege. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice  celeilalte parti, in termen de 48 de ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in  vederea limitarii consecintelor lui. Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv  nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna  dintre ele sa pretinda daune-interese.

 • Legislatie 

Termenii si conditiile de folosire se supun legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o  rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul  Noblesse Medical Clinique SRL. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul  precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca din aceeasi structura  administrativa in care compania noastra isi are sediul. 

Date de identificare: 

Denumire completă: Noblesse Medical Clinique SRL 

Adresă sediu social: Bucuresti, Str. Baltagului. Nr. 7C, Et.1. Ap. 3 

RO 39993350, J40/14707/2018  

Sediu administrativ (adresă corespondenţă): Bd. Nicolae Grigorescu Nr 20, Sector 3, Bucuresti Număr de telefon: 0770 290 803, 0770 291 413 (disponibil luni – vineri, între orele 10:00 şi 20:00) office@noblessemedical.ro, www.noblessemedical.ro