Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Noblesse Medical | Noblesse Medical Clinique
Title Image

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Noblesse Medical

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Noblesse Medical

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu  caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.noblessemedical.ro Mai jos, puteţi  găsi informaţii cu privire la identitatea şi datele noastre de contact. 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările  principale ale Noblesse Medical Clinique SRL, în calitate de operator de date. De aceea, luam in  serios respectul fata de datele dumneavoastra, asigurand transparenta, incredere si desigur,  siguranta pentru fiecare dintre pacientii nostri.  

Conţinutul acestei note este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia.  Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora. 

Deoarece aceasta nota contine informatii utile si importante despre folosirea de catre Noblesse  Medical a datelor dumneavoastra cu caracter personal, va incurajam sa o cititi in intregime si cu  atentie. Va stam la dispozitie pentru orice informatie sau nelamurire pe care o aveti. Ne puteti  contacta, dupa preferinte, prin oricare din canalele mentionate mai jos: 

Denumire: SC Noblesse Medical Clinique SRL 

Adresă sediu social: Bucuresti, Str. Baltagului. Nr. 7C, Et.1. Ap. 3  

Sediu administrativ (adresă corespondenţă): Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 20, sector 3,  Bucuresti  

Număr de telefon: 0770.290.803 sau 0770.291.413 (disponibil luni – vineri, între orele 10:00 şi  20:00) 

Adresa de email: office@noblessemedical.ro 

Noblesse Medical Clinique a luat nastere dintr-un amestec de ambitie, truda, pasiune, perseverenta  si o atentie deosebita pentru detaliu si calitate. Clinica noastra s-a infiintat in anul 2018 si isi  desfasoara activitatea intr-un spatiu nou, dotat cu cea mai moderna aparatura de ultima generatie,  aducand diversitate si calitate superioara serviciilor medicale, oferind pacientilor un mediu ambiant  curat, elegant si familial. Cartea de vizita a Clinicii o reprezinta aparatura moderna, echipa medicala,  precum si personalul auxiliar care prin experienta, entuziasm si amabilitate vor face ca asistenta si  actul medical sa fie de inalta calitate, iar dvs sa reveniti in cel mai scurt timp la tonusul fizic si psihic. 

TIP DE DATE PERSONALE PRELUCRATE 

 • Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt obţinute direct de la Dvs. sau  rezultate în urma prestării serviciilor medicale de către Noblesse Medical Clinique SRL.  Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru  derularea actului medical/prestarea serviciului medical şi includ următoarele categorii:
 • Detalii personale: nume; prenume; sex; data naşterii/vârsta; cetăţenie; înregistrări video (în  incintele noastre unde avem instalate camere de supraveghere video – acolo unde există,  acestea sunt indicate prin semne la vedere); cod numeric personal (CNP); seria si numarul  actului de identitate 
 • Detalii de contact: adresă de domiciliu/reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax;  adresă de email. 
 • Date medicale (date cu caracter personal sensibile): simptome; boli anterioare; analize şi  istoric medicamentos; grupă sangvină; analize şi alte servicii pe care le accesaţi la Noblesse  Medical Clinique SRL; rezultatele testelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l  prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date din  dosarul medical din spital, inclusiv date despre istoricul medical al familiei Dvs.; date  biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii Dvs. de familie şi la alte  rude. 
 • Detalii de plată: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod  IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar; data de la care  cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar. 
 • Alte tipuri de date sunt: detalii asigurare personala (calitatea de asigurat/neasigurat,  asigurator), opinii, recenzii publicate pe retele sociale sau alte canale publice. 

CARE ESTE SURSA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ? 

Majoritatea datelor prelucrate sunt primite ca urmare a semnarii unui contract intre dumneavoastra  si clinica Noblesse Medical. Exista insa si alte surse: 

 • Pentru serviciile de medicina muncii, la momentul încheierii contractului cu angajatorul Dvs.  sau oricând pe parcursul derulării contractului, acesta ne va transmite următoarele date cu  privire la Dvs. care să ne permită identificarea Dvs., şi anume: nume; prenume; cod numeric  personal (CNP); identitate angajator; detalii profesionale; date de contact (telefon si/sau  email). 
 • Pentru beneficiarii de abonamente medicale contractate de angajatorul Dvs. primim din  partea clientului nostru nume; prenume; CNP; date de contact (telefon si/sau email). Pentru beneficiarii de asigurari medicale, in functie de contractul dintre noi și asiguratorul  Dvs. primim din partea acestuia: nume; prenume; CNP; date de contact (telefon si/sau  email). 

CARE ESTE SCOPUL SI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL? 

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal, altele decât datele sensibile, pentru a putea încheia un  contract cu Dvs., la cererea Dvs. sau pentru a executa un contract încheiat cu Dvs. (prin care ne  obligăm să vă prestăm serviciile noastre).

În ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele Dvs. pe baza  consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific. Putem prelucra datele Dvs. pentru  îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la  cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale. 

De asemenea, sunt cazuri în care prelucrăm datele Dvs. în temeiul interesului nostru legitim, de  exemplu cazul în care vă comunicăm informatii necesare pentru protejarea starii Dvs. de sănătate  sau pentru a facilita accesarea serviciilor noastre medicale. 

Având în vedere specificul activităţii noastre (prestare de servicii medicale), este normal să colectăm  sau să prelucrăm si datele Dvs. sensibile cu caracter personal. Vom realiza aceste prelucrări pe baza  următoarelor temeiuri juridice: 

Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea capacităţii de muncă a Dvs.  (pentru angajare), de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau  socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi a serviciilor de sănătate şi  asistenţă socială. 

În situaţia în care între Dvs. şi noi apar diferende pe care nu le putem soluţiona împreună pe cale  amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu rezultatele  analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea  sau apărarea unui drept al nostru în instanţă. 

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt  următoarele:  

 • Prestarea serviciilor medicale : comunicarea cu Dvs. cu privire servicii Noblesse Medical  Clinique SRL; activarea sau particularizarea abonamentelor Dvs. la serviciile noastre;  programări; identificarea Dvs. şi a serviciilor prestate; informarea Dvs. cu privire la  rezultatele serviciilor prestate sau implementarea ori schimbarea procedurilor operaţionale  sau a sistemelor Noblesse Medical Clinique SRL, care au un impact asupra modalităţii de  desfăşurare a activităţii medicale. 
 • Comunicări de marketing : comunicarea către Dvs. prin orice mijloace (email, telefon mobil  sau fix, mesaje telefonice (sms-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare  sau în persoană), de noutăţi privind serviciile medicale disponibile in Noblesse Medical  Clinique SRL, abonare la newsletter sau furnizarea alte informaţii care v-ar putea interesa. 
 • Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii : gestionarea securităţii noastre IT; realizarea  auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile  abilitate sau repararea unor erori de sistem. 
 • Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale : îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la  arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor şi a altor obligaţii pe care legislaţia ni le  impune. 
 • Gestiunea financiară : eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către Dvs.; primirea  plăţilor de la Dvs., inclusiv înregistrarea plăţilor efectuate de altă persoană în numele Dvs.;  recuperarea debitelor de la Dvs. (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în  recuperarea de creanţe – detalii mai jos, la secţiunea referitoare la transmiterea datelor cu  privire la Dvs.); restituirea unor sume de bani către Dvs.; transmiterea de notificări; 

trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/operaţionale, a rapoartelor de  activitate şi emiterea situaţiilor financiare/cu privire la contracte 

 • Soluţionarea disputelor : formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a  altor entităţi care soluţionează dispute. 
 • Sondaje : realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către Dvs. cu scopul de a obţine  opinia Dvs. cu privire la serviciile noastre. 
 • Îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor : identificarea potenţialelor probleme cu privire la  serviciile noastre existente în vederea îmbunătăţirii acestora (inclusiv prin realizarea de  audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre  servicii; soluţionarea sesizărilor Dvs. 

CINE MAI POATE AVEA ACCES LA DATELE DVS? 

 • Angajatorul Dvs. – în legătură cu evaluarea capacităţii Dvs. de muncă pentru scopuri legate  de medicina muncii, dar numai în limita informațiilor stabilite prin dispozitiile legale, fiind  excluse informatiile cu privire rezultatul investigatiilor medicale realizate. 
 • Alte companii – pentru motive legitime legate de activitatea noastră (inclusiv serviciile  medicale pe care le prestăm şi operarea site-ului nostru), potrivit legislaţiei aplicabile. Autorităţi publice din orice domeniu din România sau din străinătate (în special autorităţi  publice în domeniul sănătăţii din România: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,  Ministerul Sănătăţii şi altele), la cererea acestora sau din iniţiativa noastră, în acord cu  legislaţia aplicabilă. 
 • Asigurători din România sau din alte state – în legătură cu serviciile de care aţi beneficiat în  clinicile noastre. 
 • Contabili, auditori, avocaţi şi alţi consultanţi profesionali externi ai noştri, din România sau  din străinătate – aceştia vor fi obligaţi de lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze  confidenţialitatea datelor Dvs. 
 • Persoane fizice sau juridice care acţionează ca persoane împuternicite pentru Noblesse  Medical Clinique SRL în diverse domenii (de exemplu servicii de plată, servicii de recuperarea  de creanţe servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe  care îi vom obliga însă să respecte cerinţele legislaţiei care vă protejează drepturile, în timp  ce aceştia prestează anumite servicii pentru noi. 
 • Orice persoană, agenţie sau instanţă relevantă din România sau din alt stat în măsura  necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Noblesse Medical  Clinique SRL în instanţă. 
 • Orice achizitori sau posibili achizitiori relevanţi din sectorul medical sau din alte sectoare, din  România sau din alt stat – în situaţia în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre  părţile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării,  al dizolvării sau al lichidării noastre) – aceştia vor fi limitați de o obligaţie de confidenţialitate. 
 • Partenerii noştri cu care ne aflăm în relaţii contractuale – furnizori de servicii de marketing,  asigurători. 
 • Medicii colaboratori si alti furnizori de servicii medicale : fiecare dintre aceştia fiind obligaţi  prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor Dvs.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea  datelor Dvs. cu caracter personal , ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care  îşi asumă, printre alte obligaţii pe care legislaţia protecţiei datelor cu caracter personal le prevede,  obligaţiile de a (1) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucţiunilor noastre scrise  pe care i le-am furnizat în prealabil şi de a (2) implementa efectiv măsuri pentru protejarea  

confidenţialităţii şi asigurarea securităţii datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea,  că actul scris dintre noi şi persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puţin toate celelalte  obligaţii pe care le prevede legislaţia aplicabilă cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR 

Datele tale vor fi prelucrate pe durata prestarii serviciilor medicale, iar ulterior vom stoca datele  dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsa între 6 luni și 100 ani în cazul documentelor medicale.  Pentru stocarea datelor în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii  specializate in arhivarea electronica. 

PROTECTIA DATELOR DVS. 

Lucrăm şi ne asigurãm pentru a proteja clienţii noştri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe  noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale  datelor pe care le prelucrăm. În special, am implementat următoarele măsuri tehnice şi  organizatorice de asigurare a securităţii datelor cu caracter personal: 

 • Politici dedicate . Adoptăm şi ne revizuim practicile şi politicile de prelucrare a datelor  clienţilor noştri şi ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice şi electronice de securitate,  pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat şi alte posibile ameninţări la securitatea  acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu  caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor. 
 • Minimizarea datelor . Ne-am asigurat că datele Dvs. cu caracter personal pe care le  prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate şi relevante pentru scopurile  declarate în această notă. 
 • Restrângerea accesului la date . Restrângem cu stricteţe accesul la datele cu caracter  personal pe care le prelucrăm la angajaţii, colaboratorii şi alte persoane care nevoie să le  acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii şi persoane fizice sunt  supuse unor obligaţii stricte de confidenţialitate şi nu vom ezita să îi tragem la răspundere şi  să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecţia datelor Dvs. şi ale altor  persoane cu maximă seriozitate. 
 • Măsuri tehnice specifice . Am achiziţionat şi utilizăm tehnologii care să asigure clienţii noştri  şi alte persoane că securitatea datelor lor este protejată. De exemplu, atunci când accesaţi  rezultatele analizelor dumneavoastră online, prin modulul de vizualizare al rezulatelor  analizelor, va trebui să vă autentificaţi folosind codul web şi codul de probă. Pentru a vă 

proteja securitatea datelor, vă recomandăm să nu folosiţi staţii de lucru publice  (nesecurizate) sau staţii cu acces multiplu si de asemenea sa nu înmânați altor persoane  documentul în format hartie pe care sunt inscrise codul web şi codul de probă. 

 • Back-up-uri şi audituri de securitate . Lucrăm din greu pentru a proteja sistemele noastre de  acces sau modificarea neautorizată sau accidentală ale datelor Dvs. şi de alte posibile  ameninţări la adresa securităţii acestora. Din acest motiv, după ce ştergeţi informaţii din  conturile dumneavoastră, este posibil să nu ştergem imediat copiile pe care le-am creat sau  back-up-urile pe care le-am realizat. Realizăm arhive (back-up-uri) zilnice, pe care le păstrăm  securizat pentru minimum şase (6) luni. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim  pentru prelucrarea datelor Dvs. sunt securizate şi actualizate pentru a proteja datele. De  asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra  sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale  clienţilor noştri şi ale altor persoane. 
 • Asigurarea exactităţii datelor dumneavoastră . Este posibil ca din când în când să vă rugăm  să confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal pe care le  prelucrăm. 
 • Instruirea personalului. Ne instruim şi testăm constant angajaţii şi colaboratorii cu privire la  legislaţia şi cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil şi adecvat activităţii noastre,  anonimizăm/pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel  încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă. 
 • Controlul furnizorilor noştri de servicii . Introducem în contractele cu cei care prelucrează  pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi)  clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel  puţin până la minimul impus de legislaţie. 

Deşi luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor Dvs., Noblesse Medical  Clinique SRL nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a  sistemelor de securitate. În cazul nefericit şi puţin probabil în care o astfel de încălcare va surveni,  vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor şi informarea persoanelor vizate. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA SI MODALITATI DE EXERCITARE 

 • Dreptul de acces la date . Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele Dvs. pe care le  prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine  de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date. 
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor  Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm. 
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi  ştergerea datelor Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm. 
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor . Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea  datelor Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor Dvs. de către noi sau  în numele nostru. 
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al  datelor Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm. 
 • Dreptul la retragerea consimţământului . În situaţiile în care vă prelucrăm datele, în temeiul  consimţământului Dvs., aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteţi face aceasta în  orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea  consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor Dvs. pe care am realizat-o  

înainte de retragere. 

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere . Aveţi dreptul de a depune o  plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire  la prelucrarea datelor Dvs. de către noi sau în numele nostru. 

Modalitati de exercitare a drepturilor: 

Va rugam sa folositi datele de contact prezentate mai sus, pentru a exercita unul sau mai multe  dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau  orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor  dumneavoastră de către noi. Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor  şi preocupărilor Dvs. şi să facilităm exercitarea drepturilor Dvs. 

SE INTAMPLA CEVA DACA NU FURNIZEZ ACESTE DATE PERSONALE? 

Nu aveţi o obligaţie de a ne furniza datele Dvs. cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest  document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiţi datele menţionate în această notă de informare nu  va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitaţi. 

APLICABILITATEA NOTEI INFORMATIVE 

Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm şi produsele pe  care le achiziţionaţi de la noi (inclusiv în cazul medicinei muncii sau a abonamentelor medicale  oferite de angajator, când clientul nostru este angajatorul dumneavoastră; prin semnarea acestei  note de informare sunteţi de acord să beneficiaţi de serviciile medicale oferite de Noblesse Medical  Clinique SRL în baza contractului cu angajatorul dumneavoastră). Această notă nu se aplică în  legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele prestate de  parteneri Noblesse Medical Clinique SRL, postate pe website-urile noastre sau despre care vă  informăm în alt mod.

PERIOADA DE PASTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In masura in care anumite Date cu Caracter Personal sunt incluse in sau au legatura si cu anumite documente contabile ale Societatii, pentru care trebuie respectata o perioada de pastrare specifica (spre exemplu 5 sau 10 ani), respectivele Date cu Caracter Personal vor fi pastrate pentru respectivele perioade aplicabile.

In ceea ce priveste imaginile obtinute prin mijloace de supraveghere video, acestea vor fi mentinute pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data efectuarii inregistrarii, cu exceptia cazurilor cand o durata mai extinsa este permisa sau impusa de legislatia aplicabila.

Apelurile efectuate prin centrala telefonica a Noblesse Medical Clinique sunt inregistrate si mentinute pe o perioada de 45 de zile de la data efectuarii inregistrarii, cu exceptia cazurilor cand o durata mai extinsa este permisa sau impusa conform legislatiei aplicabile.